پنجمین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات وابسته در تاریخ ۲ الی ۵ مردادماه ۱۴۰۱ در محل نمایشگاه بین المللی تهران با حمایت معنوی انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران برگزار شد.

پنجمین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات وابسته در تاریخ ۲ الی ۵ مردادماه ۱۴۰۱ در محل نمایشگاه بین المللی ...