انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
0

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
كرج، بلوار شهيد چمران، نرسيده به ميدان امام حسين (ع)، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران

بسمه تعالی

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت پژوهشی

کمیسیون انجمن‌های علمی ایران

 

اساسنامه انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران

 

فصل اول کلیات و اهداف

ماده 1: به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی اساسنامه انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به علوم و صنایع چوب و کاغذ، انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

ماده 2: انجمن مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می­کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 3: مرکز انجمن در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در شهرستان کرج استان البرز می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره 1: هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

فصل دوم وظایف و فعالیت‌ها:

ماده 5: به‌منظور نیل به هدف‌های مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

5-1- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به‌گونه‌ای با علم صنایع چوب و کاغذ سر و کار دارند.

5-2- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

5-3- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تحلیل از محققان و استادان ممتاز.

5-4- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

5-5- برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

5-6- انتشار کتب و نشریات علمی.

 

فصل سوم انواع و شرایط عضویت

6-1- عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی، صنایع سلولزی و مهندسی چوب و کاغذ و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به عضویت پیوسته درآیند.

6-2- عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

6-3- عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته‌های موضوع بند 1-6 و گرایش‌های مختلف آن به تحصیل اشتغال دارند.

6-4- عضویت افتخاری:

شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های مختلف علوم و صنایع چوب و سلولز حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند.

6-5- اعضای مؤسساتی (حقوقی):

سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

 

ماده 7: هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

 

ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

8-1- استعفای کتبی

8-2- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره 1: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

 

فصل چهارم ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی                    ب: هیئت مدیره                         ج: بازرس

 

الف: مجمع عمومی

ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

10-1- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

10-2- مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

10-3- در صورتی که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آراء می‌تواند بصورت مکاتبه ای – براساس آیین‌نامه‌ای که توسط هیئت مدیره تدوین می‌شود – انجام شود.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل محمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یک‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

 

ماده 11: وظایف مجامع عمومی

الف -مجمع عمومی عادی

        انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)

        تصویب خط مشی انجمن

        بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

        تعیین میزان حق عضویت

        عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

        بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

ب – مجمع عمومی فوق‌العاده

        تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

        تصویب انحلال انجمن

تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور نمانده تام‌الاختیار کمیسیون انجمن‌های علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره 2: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

تبصره 3: اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 4: اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.

 

پ – هیئت مدیره

ماده 12: هیئت مدیرۀ انجمن مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل است. که هر 3 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

12-1- هیچ یک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

12-2- حداکثر دو عضو مشمول بند (1-12) در صورت کسب بیش از 4/3 آراء حاضرین در جلسه می توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیئت مدیره درآیند.

12-3- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

12-4- هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.

12-5- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا دبیر انجمن معتبر است.

12-6- هیئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه با تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

12-7- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

12-8- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می‌شود.

12-9- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

12-10- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیماندۀ دورۀ عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

12-11- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

 

ماده 13: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایق اختیارات آن به شرح زیر است:

13-1- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

13-2- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

13-3- هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.

13-4- جز دربارۀ موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می‌باشد.

13-5- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

13-6- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به‌غیر.

13-7- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

13-8- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن

13-9- جلب هدایا و کمک‌های مالی

13-10- اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی

13-11- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

13-12- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

13-13- هیئت مدیره مظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.

تبصره 1: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

 

ج – بازرس (بازرسان)

ماده 14: مجمع عمومی عادی 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت 1 سال انتخاب می‌نماید.

تبصره 1: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

15-1- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

15-2- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

15-3- گزارش هرگونه تحلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره 1: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد.

 

فصل پنجم – گروههای علمی انجمن

ماده 16: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آن‌ها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.

1)    گروههای تخصصی

2)    کمیته آموزش و پرورش

3)    کمیته انتشارات

4)    کمیته آمار و اطلاعات

5)    کمیته پذیرش و روابط عمومی

6)     کمیته گردهمایی‌های علمی

16-1- انجمن مجاز به تشکیل گروهها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود، نیز می‌باشد.

 

فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه

ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

17-1- حق عضویت اعضا

17-2- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی

17-3- دریافت هدایا و کمکها

17-4- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.

 

ماده 18: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.

 

ماده 19: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.

 

ماده 20: هیچ یک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

 

ماده 21: کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

 

ماده 22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

 

ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

 

ماده 24: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

 

ماده 25: این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 48 زیرماده و 17 تبصره در جلسه مورخ 5/10/1396 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.