1397 مرداد
سه شنبه
30
آخرین تصاویر

نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری HOFEX 2015

 نمایشگاه بین اللملی مبلمان اداری (Hofex 2015)  که درتهران بزرگره شهید چمران محل دائمی نمایشگاه های  تهران روز چهارشنبه  مورخ  24 دی ماه 1393 برگزار گردید و تا 27 دی ماه  ادامه داشت ، انجمن صنایع چوب و کاغذ ایران حضوربهم رسانید.