1397 مرداد
سه شنبه
30
آخرین تصاویر

نامگذاری یک روز سبز در تقویم های جهانی

ایده روز جهانی جنگل­داری در بیست و سومین مجمع عمومی اتحادیه کشاورزی اروپا در سال ۱۹۷۱ شکل گرفت و در نوامبر همان سال سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد از این ایده حمایت کرد و ۲۱ مارس به عنوان روز جهانی جنگل­داری انتخاب شد. پس از آن بسیاری کشورها عمل به بزرگداشت این روز را اتخاذ کردند. بزرگداشت این روز اقدامی بزرگ برای آگاهی عموم مردم از اهمیت جنگل ها است. بیش ۴۰ سال است که روز جهانی جنگل­داری در سراسر جهان گرامی داشته میشود تا اهمیت جنگل ها و منافع بیشماری که آنها برای ما دارند به جوامع یادآوری شود. چهلمین سالگرد تصویب روز جهانی جنگل­داری سال ۲۰۱۱ (سال جهانی جنگل­ها) بود.